Pátek, 2 června, 2023
události
HomeInvesticeStátní rozpočet dosáhl ke konci prosince schodek ve výši 7,014 miliard.

Státní rozpočet dosáhl ke konci prosince schodek ve výši 7,014 miliard.

- Reklama -aktualita

Státní rozpočet SR dosáhl ke konci prosince 2021 schodek ve výši 7,014 miliardy eur. Oproti stejnému období loňského roku byly příjmy státního rozpočtu vyšší o 1,447 miliardy eur, tedy o 9,2 %. Výdaje státního rozpočtu byly při meziročním srovnání také vyšší, a to o 702,4 milionů eur, tedy o 3%. Uvedené znamenalo meziroční zlepšení hospodaření státního rozpočtu o 744,3 milionu eur. Informovalo o tom Ministerstvo financí (MF) SR.

Meziroční růst daňových příjmů podle resortu financí činil 1,674 miliardy eur, tedy byl vyšší o 14,1%. Pozitivní vývoj se zaznamenal u daně z přidané hodnoty ve výši 969,2 milionu eur, u daně z příjmů právnických osob ve výši 511,8 milionu eur, u spotřebních daní ve výši 105,2 milionu eur, u daně vybírané srážkou ve výši 54, 6 milionu eur, při dani z příjmů fyzických osob ve výši 43,9 milionu eur a při jiných daních na zboží a služby ve výši 2,1 milionu eur.

Uvedené podle MF SR kompenzovalo výpadek při daních z používání zboží a povolení k výkonu činnosti ve výši 24,1 milionu eur. Při daních z mezinárodního obchodu a transakcí včetně sankcí došlo k meziročnímu nárůstu o 11,2 milionu eur.

Negativní vývoj se podle informací resortu financí zaznamenal v rámci příjmů z rozpočtu EU, kde došlo k meziročnímu poklesu o 277,3 milionu eur, tedy o 10,9 %.

MF SR přiblížilo, že příjmy státního rozpočtu z dividend meziročně vzrostly o 52,1 milionu eur, tedy o 12,2%. V rámci ostatních příjmů státního rozpočtu došlo k meziročnímu poklesu o 2 miliony eur, tedy o 0,2%. Jde zejména o meziroční pokles příjmů z administrativních poplatků ve výši 33,6 milionu eur a úroků o 1,8 milionu eur, který byl do značné míry kompenzován nárůstem jiných nedaňových příjmů o 30,8 milionu eur a kapitálových příjmů o 1,3 milionu eur. . Příjmy z pronájmu majetku meziročně klesly o 0,4 milionu eur. Pozitivní vliv měl i meziroční nárůst grantů a transferů na úrovni 1,7 milionu eur.

Resort financí dodal, že výdaje na obsluhu státního dluhu zaznamenaly meziroční pokles o 139,5 milionu eur, tedy o 17,5%. V kategoriích výdajů státního rozpočtu souvisejících s čerpáním prostředků z rozpočtu EU (EU fondy) došlo k meziročnímu nárůstu o 31,2 milionu eur, tedy o 1,3 %. Meziroční pokles výdajů na spolufinancování společných programů SR a EU činil 7,4 milionu eur. Platba do rozpočtu EU zaznamenala meziroční nárůst o 89,4 milionu eur, tedy o 10,2 %. Transfer Sociální pojišťovně meziročně poklesl o 129,9 milionu eur, tedy o 13,4 %. Čerpání dalších výdajů státního rozpočtu meziročně vzrostlo o 858,6 milionu eur, tedy o 4,7 %.

- Reklama -podnikatel
- Reklama -PR články
Must Read
- Reklama -PR články
Related News
- Advertisement -podnikatel